(1)
Janicka, I. Michał M. Kosman, Polityka RFN Wobec ZSRR Rosji W Latach 1989–2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013, Ss. 563. pp 2014, 19, 221-223.