(1)
Pietnoczka, P. Instytucja Referendum ogólnokrajowego Na Ukrainie – Aspekt Normatywny. pp 2020, 103-118.