(1)
Sidorov, V. A. Wizerunek „rosyjskiego hakera” I Cyberfobii „środowiska cyfrowego”. pp 2020, 107-114.