(1)
Tomaszewska-Michalak, M. Fake News – wstępna Analiza Zjawiska. pp 2021, 59-72.