(1)
Malužinas, M. Wskaźniki jakości Demokracji W Regionach Europy W Latach 2016–2020. W Kierunku Erozji Demokracji W państwach Europy Środkowej I Wschodniej?. pp 2021, 71-87.