(1)
Stępka, M. Rezyliencja Jako Paradygmat bezpieczeństwa W Czasach przewlekłych kryzysów. pp 2021, 105-117.