(1)
Atnazheva, L. Inkluzja społeczeństwa Obywatelskiego W Procesy Podejmowania Decyzji Na Poziomie Lokalnym: Wpływ projektów międzynarodowych. pp 2021, 133-144.