(1)
Rohr-Garztecki, M. Długi Cień Historii. Kontrola Cywilna a efektywność Polskich Sił Zbrojnych. pp 2021, 145-162.