(1)
Rosicki, R. Bezpieczeństwo państwa I bezpieczeństwo Jednostki Na przykładzie Kontroli Operacyjnej Stosowanej Przez Polski Kontrwywiad. pp 2021, 5-23.