(1)
Mansour, W. Analiza porównawcza Kwestii bezpieczeństwa W Nowych Mediach społecznościowych W Kampanii Wyborczej USA-Izrael. pp 2021, 25-41.