(1)
Sakson-Boulet, A. Polityka Ochrony Powietrza W Polskiej Kampanii Parlamentarnej Z 2019 Roku. Analiza Stanowisk. pp 2021, 43-57.