(1)
Szczepański, A. Działalność Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Na Śląsku Opolskim W Aspekcie Polityki Etnicznej państwa Polskiego. pp 2021, 69-80.