(1)
Trosiak, C. Historyczne I Socjologiczne Uwarunkowania Polsko-ukraiƄskiego Dialogu Politycznego. pp 2021, 81-91.