(1)
Letodiani, T. Wyzwania Dla Polityki równościowej W Gruzji. pp 2021, 105-118.