(1)
Panciszko, B. Uwarunkowania wdraĊĵania Koncepcji Smart Villages W Unii Europejskiej. pp 2021, 37-48.