(1)
Andrzejewski, S. Indeksy Demokracji I Stan Zaawansowania Ich Rozwoju Dla Pomiaru jakoĊ›ci Demokracji Na Poziomie Lokalnym. pp 2022, 109-122.