(1)
Jakubowski, J.; Pająk-Patkowska, B. “Bardziej społeczne” Oznacza “bardziej wadliwe”: Jak Nowe Media Przyczyniają Się Do Upadku Polskiej Demokracji. pp 2022, 47-56.