(1)
Piechowicz, M. Wspólna Polityka Bezpieczeństwa I Obrony UE W Perspektywie Teoretycznej, Praktycznej I Agencyjno-Instytucjonlanej. pp 2023, 37-51.