(1)
Podgórska-Rykała, J. Deliberatywne Mini-Publiki Jako Odpowiedź Na Kryzys Demokracji Przedstawicielskiej: Pierwsze próby Instytucjonalizacji W Europejskich Miastach. pp 2023, 149-167.