(1)
Giedz, M. Kurdowie We współczesnych społecznościach Bliskiego Wschodu. pp 2014, 283-298.