(1)
Wojnicki, J. Europeizacja Czy Transformacja - Ewolucje systemów Politycznych Europy Środkowej I Wschodniej. pp 2014, 7-20.