(1)
Potyrała, A. W Poszukiwaniu solidarności. Unia Europejska Wobec Kryzysu Migracyjnego 2015. pp 2015, 33-52.