(1)
Słobodzian, B. Sukces Czy porażka społeczności Lokalnych? - Funkcjonowanie Jednostek Pomocniczych, Na przykładzie Miasta Gdańska. pp 2015, 119-130.