(1)
Turska-Kawa, A. Nadzieja Podstawowa Oraz Orientacja Pozytywna Jako Predyktory zaangażowania Politycznego młodych. pp 2016, 7-20.