(1)
Scheffs, Łukasz. Socjotechnika władzy. pp 2016, 35-48.