(1)
Piwnicki, G. Dylematy Wprowadzenia Euro W Polsce Przez Pryzmat Polityczny I Gospodarczy. pp 2016, 91-106.