(1)
Kobierecki, M. M. Upolitycznienie Sportu Jako następstwo Konfrontacji Politycznej państw. pp 2016, 107-122.