(1)
Hordecki, B. Motyw nieokreśloności Rosji Jako Element dziewiętnastowiecznych Narracji Politycznych. pp 2016, 123-142.