(1)
Nitszke, A. Unia Europejska – Chiny Dziś I W przyszłości, Pod Red. Józefa M. Fiszera. pp 2016, 205-207.