(1)
Kijowski, M. Nicolas Levi, System Polityczny Korei Północnej. Aspekty Kulturowe. pp 2016, 208-211.