(1)
Tomaszyk, M. Przykłady działań Polskich I Niemieckich organizatorów Publicznego Transportu Zbiorowego Na Rzecz Partycypacji mieszkańców Miast W bieżącym Koordynowaniu I zarządzaniu Siecią Transportu Miejskiego. pp 2016, 207-228.