(1)
Szymczyński, T. R. Pojęcie supranarodowości W Polu Integracji Europejskiej Z Perspektywy Hermeneutyki Hansa-Georga Gadamera. pp 2018, 95-108.