(1)
Tomczyk, M. Perspektywy Szwajcarskiej Polityki Wobec Unii Europejskiej. pp 2018, 121-132.