(1)
Rachwał, M. Budżet Partycypacyjny Jako Nowa Forma współdecydowania O Finansach Lokalnych. pp 2018, 173-186.