(1)
Bekbołatuły, Żetpisbaj. Problemy Funkcjonowania Public Relations W Kazachstanie. pp 2018, 275-282.