(1)
Shamraeva, V. Polityka Zagraniczna USA W kontekście Rozwoju współpracy ukraińsko-amerykańskiej. pp 2018, 39-46.