(1)
Myślak, E. Wybrane Aspekty niezależności Narodowego Banku Polskiego W kontekście Polskiej Praktyki Ustrojowej. pp 2018, 173-182.