(1)
Malendowski, W.; Kużelewska, E. Anna Potyrała, Unia Europejska Wobec międzynarodowych sądów Karnych. Geneza, Istota I Praktyka współpracy, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2012, Pp. 344. Dieter Fuchs, Hans-Dieter Klingemann (eds.), Cultural Diversity, European Identity and the Legitimacy of the EU, Edward Elgar Publishing 2011, Pp. 269. pp 2018, 201-204.