(1)
Gwiazda, A. Odwrót Od Wolnego Handlu Na przykładzie Partnerstwa Transpacyficznego. pp 2017, 7-18.