(1)
Sokołowski, J. K.; Stolicki, D. Przyczyny opóźnień W Transpozycji Dyrektyw Europejskich Do Polskiego porządku Prawnego W świetle Analizy ilościowej Krajowego Procesu Legislacyjnego. pp 2017, 40-54.