(1)
Jeliński, E. Symptomy Relacji między społeczeństwem Narodem a państwem. Próba Spojrzenia Retrospektywnego W Warunkach Polskich. pp 2017, 129-136.