(1)
Ganowicz, E.; Opioła, W. Specyfika Partyjnej Rywalizacji Politycznej W Wyborach Do samorządu Terytorialnego W Roku 2014 Na przykładzie województwa Opolskiego. pp 2017, 137-156.