(1)
Kowalczyk, K. Typologia Grup Interesu artykułujących Postulaty Kościoła Katolickiego W Polsce. pp 2017, 177-188.