Rachwał, M. (2017). Ewolucja systemu wyborczego do Sejmu RP – kwestia formuły wyborczej. Przegląd Politologiczny, (1), 7–20. https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.1.1