Radzik-Maruszak, K., & Pawłowska, A. (2017). Reprezentacja i partycypacja. Radni miejscy wobec idei i mechanizmów partycypacji obywatelskiej. Przegląd Politologiczny, (1), 83–102. https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.1.6