Kołodziej, J. H. (2017). Obraz zagrożeń w polskiej świadomości społecznej w świetle krytycznej teorii bezpieczeństwa. Przegląd Politologiczny, (1), 115–126. https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.1.8