Kaczmarek, F. (2017). Znaczenie pokoju i stabilizacji dla europejskiej polityki rozwojowej wobec Afryki Subsaharyjskiej. Przegląd Politologiczny, (1), 157–172. https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.1.11