Shukuralieva, N., & Lipiński, A. (2017). Uwarunkowania legitymizacji władzy w systemach autorytarnych. Casus państw Azji Centralnej. Przegląd Politologiczny, (1), 189–202. https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.1.13