Barabasz, A. (2017). PRL wobec II rozszerzenia Wspólnot Europejskich o Grecję (1961–1981). Przegląd Politologiczny, (1), 221–242. https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.1.15