Kucheryavaya, E. (2017). Agnieszka K. Cianciara i inni, Europeizacja partii politycznych i grup interesu w wybranych krajach Partnerstwa Wschodniego i kandydujących do Unii Europejskiej. Przegląd Politologiczny, (1), 243–248. https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.1.16